Beurs regelement

REGLEMENT BEURSORGANISATIE WIJ IK & JIJ

Onderstaand reglement is van toepassing op deelname aan de beurzen georganiseerd door Wij Ik & Jij. U geeft bij inschrijving aan kennis te hebben genomen en het eens te zijn met dit reglement.

Organisatie

 1. De beurs is op de beursdag van 10.00u tot 17.00u voor publiek toegankelijk. Uw stand dient gedurende die tijd geopend te zijn.
 2. U wordt verzocht om u bij aankomst aan te melden bij de kassa, u ontvangt als deelnemer een deelnemersbandje waarmee u vrij toegang krijgt tot de beurslocatie. Zonder deelnemersbandje krijgt u geen toegang.
 3. Aanwijzingen van de organisator Wij Ik & Jij dienen te worden opgevolgd.
 4. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van Wij Ik & Jij.

Algemeen

 1. De ruimten van de beurslocatie zijn op de beursdag vanaf 07.00u geopend. U kunt met uw voertuig tot vlak bij het gebouw komen. U kunt op diverse locaties laden en lossen om zo dicht mogelijk bij uw stand te komen. Na het laden en lossen dient u de laad- en losplaats direct te verlaten en uw auto te parkeren.
 2. Om 9.30u dient u uw stand te hebben ingericht.
 3. Vanaf 17.00u eindigt de beurs en kunt u uw stand verlaten. Laat uw stand schoon achter.
 4. Opbouwen kan op de beursdag vanaf 7.00u. Een eventuele mogelijkheid om de dag van tevoren op te bouwen zal bij inschrijving kenbaar worden gemaakt.
 5. U dient zelf zorg te dragen voor tafelbedekking, u mag geen brandbare materialen gebruiken.
 6. U hebt de beschikking over een aansluitpunt voor elektriciteit. Voor een verlengsnoer of verdeeldozen dient u zelf zorg te dragen. Uw elektrische aansluitingen dienen voorzien te zijn van randaarde. Kabelhaspels dienen volledig te zijn afgerold i.v.m. de brandveiligheid. Per m1 mag u niet meer dan 100 watt verbruiken. Waterkokers en koffiezetapparaten zijn niet toegestaan.
 7. U geeft duidelijk op uw stand aan wie u bent en wat u aanbiedt.
 8. Uitbreiding van uw stand in welke vorm dan ook is niet toegestaan.
 9. Buiten de stand mogen er geen verkopen of activiteiten plaatsvinden, tenzij bij inschrijving overlegd met de organisatie van Wij Ik & Jij en bevestigd op de factuur.
 10. Gangpaden, nooduitgangen en vluchtroutes dienen ten allen tijde vrij te blijven.
 11. U mag geen voedingsmiddelen verkopen op de beurs.
 12. U mag op geen enkele wijze overlast bezorgen d.m.v. geluid, geuren, stoffen enz.
 13. Standruimte kan tot 3 maanden voor de beursdatum schriftelijk worden geannuleerd, Restitutie vindt dan plaats onder aftrek van 20% administratiekosten. Er vindt geen restitutie meer plaats binnen drie maanden voor aanvang van de beurs.
 14. U mag drie maanden voor de beurs een vervangend standhouder aandragen na schriftelijke annulering (zie 14.). Er vind dan restitutie plaats van uw standgeld onder aftrek van 20% administratiekosten nadat de betaling van vervangende standhouder is voldaan.
 15. Onderverhuur of afstaan van standruimte aan derden is niet toegestaan.
 16. Betalingen dienen bijgeschreven te zijn op de dag die is aangegeven op uw factuur. Wanneer uw betaling niet op tijd binnen is, vervalt uw reservering.

Verkoop

Op de beurs zijn toegelaten:

 1. Originele Lego gerelateerde producten

Niet toegelaten zijn:

 1. Niet originele lego producten

 Aansprakelijkheid

U bent aansprakelijk voor schade die u aan het gebouw of meubilair toebrengt.

Door het in gebruik nemen van de door u gehuurde standruimte ziet u zonder enig voorbehoud af van elk verhaal en van elke eis tot schadevergoeding voor wat betreft de organisatie van Wij Ik & Jij.

Wij Ik & Jij is niet aansprakelijk voor vermissingen en schade ontstaan door diefstal, verlies, brand, storm, rampen of door welke oorzaak dan ook.

Wij Ik & Jij stelt zich niet aansprakelijk voor door deelnemers gemaakte kosten indien de beurs door overmacht (in de ruimste zin des woords) geen doorgang kan vinden.

Standhouders die zich niet houden aan dit reglement of aan de beslissingen van Wij Ik & Jij kunnen van de beurs worden verwijderd.

Vastgesteld door Wij Ik & Jij op 01-01-2022

nl_NL_formalDutch